Ban Giám đốc Sở QHKT

<small>ông</small>Nguyễn Thanh Nhã
Giám đốc sở

ôngNguyễn Thanh Nhã

Điện thoại: (84).028.38232917 – 425

Email: ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

<small>ông</small>Nguyễn Đình Hưng
Phó giám đốc sở

ôngNguyễn Đình Hưng

Điện thoại: (84).028.38232917 – 115

Email: ndhung.sqhkt@tphcm.gov.vn

<small>ông</small>Nguyễn Thanh Toàn
Phó giám đốc sở

ôngNguyễn Thanh Toàn

Điện thoại: (84).028.38232917 - 116

Email: nttoan.sqhkt@tphcm.gov.vn

<small>ông</small>Hoàng Tùng
Phó giám đốc sở

ôngHoàng Tùng

Điện thoại: (84).028.38232917 – 117

Email: htung.sqhkt@tphcm.gov.vn

Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)