Người phát ngôn

Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Nguyễn Thanh Nhã
Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc

Nguyễn Thanh Nhã

Điện thoại di động: 090 893 1008

Địa chỉ email: ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

Người được Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên

(người phát ngôn)

Nguyễn Đình Hưng
Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Đình Hưng

Điện thoại di động: 090 381 3119

Địa chỉ email: ndhung.sqhkt@tphcm.gov.vn

Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)