Sơ đồ tổ chức

<small>Ông</small><h3>Nguyễn Thanh Nhã</h3>

Giám đốc

16
<small>Ông</small><h3>Nguyễn Đình Hưng</h3>

Phó Giám đốc

14
<small>Ông</small><h3>Nguyễn Thanh Toàn</h3>

Phó Giám đốc

13
<small>Ông</small><h3>Hoàng Tùng</h3>

Phó Giám đốc

15
<small>Ông</small><h3>Nguyễn Lâm Hùng</h3>

P. Quản lý Quy hoạch chung

9

P. Quản lý Quy hoạch Khu Trung tâm

11

P. Quản lý Quy hoạch Khu vực 2

8

P. Quản lý Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật

10
<small>Ông</small><h3>Phan Văn Tuấn</h3>

P. Quản lý Quy hoạch Khu vực 1

5
<small>Ông</small><h3>Lê Văn Hồng</h3>

P. Quản lý thực hiện Quy hoạch và Pháp chế

4
<small>Phó Chánh Thanh Tra, Ông</small><h3>Phan Ngọc Phúc</h3>

Thanh tra Sở

6
<small>Bà</small><h3>Nguyễn Hồng Vân</h3>

Văn phòng Sở

7
Xem Chi Tiết
<small>Phó giám đốc, Bà</small><h3>Nguyễn Hoàng Anh</h3>

Trung tâm Thông tin Quy hoạch

3
<small>Ông</small><h3>Nguyễn Anh Tuấn</h3>

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc

2
Giám đốc: Ông

Nguyễn Thanh Nhã

Điện thoại: 028. 38232917 – 546
Email: ntnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

16
Phó Giám đốc: Ông

Nguyễn Đình Hưng

Điện thoại: 028.38232917 – 115
Email: ndhung.sqhkt@tphcm.gov.vn

14
Phó Giám đốc Ông

Nguyễn Thanh Toàn

Điện thoại: 028.38232917 – 116
Email: nttoan.sqhkt@tphcm.gov.vn

13
Phó Giám đốc: Ông

Hoàng Tùng

Điện thoại: 028. 38232917 – 117
Email: htung.sqhkt@tphcm.gov.vn

15
Trưởng phòng: Ông

Nguyễn Lâm Hùng

Điện thoại: 028. 38232917 – 318
Email: nlhung.sqhkt@tphcm.gov.vn

9
Phụ trách phòng: Phó trưởng phòng, Bà

Lương Thu Anh

Điện thoại: 028. 38232917 – 319
Email: ltanh.sqhkt@tphcm.gov.vn

11
Trưởng phòng: Ông

Phan Văn Tuấn

Điện thoại: 028. 38232917 – 528
Email: pvtuan.sqhkt@tphcm.gov.vn

5
Phụ trách phòng: Phó trưởng phòng, Ông

Trương Anh Tuấn

Điện thoại: 028. 38232917 – 429
Email: tatuan.sqhkt@tphcm.gov

8
Q. Trưởng phòng: Ông

Lý Khánh Tâm Thảo

Điện thoại: 028. 38232917 – 426
Email: lktthao.sqhkt@tphcm.gov.vn

10
Trưởng phòng: Ông

Lê Văn Hồng

Điện thoại: 028. 38232917 – 220
Email: lvhong.sqhkt@tphcm.gov.vn

4
Giám đốc trung tâm: Ông

Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 028. 382241275
Email: ngatuan.sqhkt@tphcm.gov.vn

2
Phụ trách Thanh tra Sở: Phó Chánh Thanh Tra, Ông

Phan Ngọc Phúc

Điện thoại: 028. 38232917 – 107
Email:

6
Phụ trách Trung tâm: Phó giám đốc, Bà

Nguyễn Hoàng Anh

Điện thoại: 028 22103334 - 028 22103335
Email: ttttqh.sqhkt@tphcm.gov.vn

3
Chánh Văn phòng

Nguyễn Hồng Vân

Điện thoại: 028. 38232917 - 122
Email: nhvan.sqhkt@tphcm.gov.vn

7
Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)